A „Merre gurul a MOL Bubi? nyereményjáték” szabályzat

A Merre gurul a MOL Bubi? a BKK MOL Bubi Instagram-oldalán nyereményjáték (továbbiakban Játék) szervezője a BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., cégjegyzékszám: 01-10-046840)

1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és az Instagram-alkalmazásban regisztrációja van.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a BKK Zrt. tulajdonosának a munkavállalói, a BKK Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a Ptk 8: 1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóik.

2. A Játék leírása

A Játék a BKK Zrt. MOL Bubi Instagram-oldalán érhető el. Itt olvasható a Játék leírása, itt tekinthetők meg az ahhoz kapcsolódó képek. A MOL Bubi közbringarendszer 2015. szeptember 8-án ünnepli üzemeltetésének első évfordulóját. Ebből az alkalomból 2015. szeptember 11-én Instagram-játékot indít a BKK Zrt. a MOL Bubi Instagram-oldalán, amely során 14 darab képet oszt meg #merregurulamolbubi hashtaggel ellátva. A Játékban az Instagramon közzétett képek alatti kommentben kell megtippelni a helyes választ.

3. A Játék időtartama

A Játék a BKK Zrt. MOL Bubi Instagram-oldalán való megjelenéstől 2015. szeptember 24. éjfélig tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a MOL Bubi Instagram-oldalán a Játékban megjelentetett képek alatt kommentben lehet a kérdésre történő válaszadással.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény) 1 db MOL Bubi stílusú Bagaboo biciklistáska, 1 db éves MOL Bubi bérlet, 1 db féléves MOL Bubi bérlet. Egy személy egy Nyereményt nyerhet.

A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

6. Sorsolás

A sorsolásban részt vesz minden Játékos, aki helyesen válaszol legalább egy kérdésre. A sorsoláson három nyertest jutalmazunk. A játék során egy személy akár az összes kérdésre is válaszolhat, ezzel növeli esélyét a sorsoláson történő kiválasztásban. A sorsolás kézi sorsolással a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt történik 2015. szeptember 25-én, 14 órakor. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a BKK Zrt. az Instagram-oldalán értesíti, ahol a játékot lezáró kép alatt kommentben felkéri a nyerteseket, hogy elérhetőségeikkel jelentkezzenek a [email protected] e-mail címen. Ezután a BKK Zrt. felveszi velük a kapcsolatot.

8. A Nyeremény átvétele

A Nyereményt a BKK Zrt. www.bkk.hu internetes oldalán felsorolt ügyfélszolgálatokon személyesen tudja a Nyertes átvenni. A Nyeremény átvételekor a Nyertes köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolni, hogy a 14. életévét betöltötte. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult.

9. Pótsorsolás

Amennyiben a Nyeremény átvételekor a Nyertes nem tudja igazolni, hogy a 14. életévét betöltötte, vagy a Nyereményt az értesítéstől számított 8 napon nem veszi át, úgy az adott Nyereményre vonatkozóan pótsorsolást tartunk.

10. Felelősség kizárása

A BKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Adatkezelés

A játékban résztvevő személyek a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a BKK Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a BKK Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a játékban résztvevő személyt megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14-18. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.

A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

12. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményre irányuló szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A Nyertesek vállalják, hogy a BKK Zrt. a nevüket, a nyerés tényét Facebook-bejegyzésben, és Instagram-oldalán kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyertesekből a nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketing célra felhasználhatja.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a játékból kizárhatja.

Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

BKK Zrt.