A „#bubibuli” nyereményjáték szabályzata

2016. szeptember 8-án ünnepli a MOL Bubi közbringarendszer működésének második évfordulóját. Az évforduló alkalmából a BKK Zrt. a MOL Bubi Instagram-oldalán nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék). A Játékban az vehet részt, aki egy MOL Bubi bringával készít egy bulis képet/ötletes szelfit vagy videót, és a képet vagy videót megosztja nyilvánosan az Instagramon a #bubibuli hashtag használatával. A Játékban 2016. augusztus 15-31. között lehet részt venni. Ezután kerül sor a nyertesek kiválasztására.

A Játék szervezője a BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. cégjegyzékszáma: 01-10-046840)

1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és az Instagram közösségi oldalon regisztrált. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a BKK Zrt. tulajdonosának kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint a munkavállalói, a BKK Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játék leírása a MOL Bubi Facebook-oldalán olvasható. A Játék az Instagram közösségi oldalon játszható. A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy használják az Instagram hashtag funkcióját és a Játék időtartama alatt feltöltött képet vagy videót ellátják a megadott #bubibuli hastag-gel. A Játékban csak publikus Instagram profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban.

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. augusztus 15-én 13 órától 2016. augusztus 31. 24 óráig tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a Játék leírás szerint a Játék időtartama alatt elkészített kép vagy videó Instagramon való nyilvános megosztásával lehet.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény) kép kategóriában 5 db MOL Bubi pólós Bernát plüss mackó, videó kategóriában pedig 5 db MOL Bubi ajándékcsomag.
Egy személy kategóriánként egy Nyereményt nyerhet.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

6. Nyertesek

A nyertesek kiválasztása:

  • az 5 legtöbb „lájkot” kapott kép és
  • az 5 legtöbb „lájkot” kapott videó kerül díjazásra.

A legtöbb „lájkot” kapott kép és videó kiválasztására 2016. szeptember 1-én 15 órakor kerül sor a BKK Zrt. székhelyén.
A nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. Az 5 db kép és az 5 db videó kategória nyertes mellett pótnyertes kiválasztásra nem kerül sor.

7. Nyertesek értesítése

A Nyertes/eket Instagram üzenetben értesítjük. Amennyiben a személyes üzenetben megjelölt határidőig a Nyertes/ek a Nyereményt nem veszi/k át, akkor a BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy pótnyertes léptessen a nyertes helyébe.

8. A Nyeremény átvétele

A Nyeremények átadására előzetes egyeztetést követően kerül sor 2016. szeptember 8-án. Amennyiben a Nyertes/ek aznap nem tudják a nyereményt átvenni, úgy erre 2016. szeptember 15-éig még lehetőségük van a BKK Zrt. székhelyén szintén előzetes egyeztetést követően.
A Nyeremény átvételekor a Nyertes köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolni, hogy a 18. életévét betöltötte. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult.

Amennyiben a megjelölt véghatáridőig a Nyertes/ek a Nyereményt nem veszi/k át, illetve érvényes okmánnyal nem tudják igazolni, hogy a 18. életévüket betöltötték, akkor a BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményt másnak ne adja ki, pótsorsolás nem kerül megrendezésre.

9. Felelősség kizárása

A BKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó applikáció és weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

10. Adatkezelés

A Játékban résztvevő személyek a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) a BKK Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a BKK Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertesek kiválasztása, a nyertesek értesítése és a nyertesek kiválasztásáig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a kiválasztást követő 6 hónapig.
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékban résztvevő személyt megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14-18. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.
A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
A Nyertesek vállalják, hogy a BKK Zrt. a nevüket, a nyerés tényét Facebook–bejegyzésben és az Instagramon kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyertesekből a nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketing célra felhasználhatja.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

 

BKK Zrt.