Az „Egyéves a MOL Bubi! nyereményjáték” szabályzata

Az Egyéves a MOL Bubi! a BKK Facebook-oldalán nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., cégjegyzékszáma: 01-10-046840)

1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és a Facebook közösségi oldalon regisztrált.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Budapest Főváros Önkormányzatának mint a BKK Zrt. tulajdonosának a munkavállalói, a BKK Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játék a BKK Zrt. Facebook-oldalán érhető el. Itt olvasható a Játék leírása, itt tekinthetők meg az ahhoz kapcsolódó képek. A MOL Bubi közbringarendszer üzemeltetésének 2015. szeptember 8-án lesz első évfordulója. Ebből az alkalomból háromnapos Játékot indítunk a BKK Zrt. Facebook-oldalán, amelyben egy kérdést teszünk közzé az oldalon. A Játék során az oldalon közzétett kép melletti kommentben kell megtippelni a helyes választ.

3. A Játék időtartama

A Játék a BKK Zrt. Facebook-oldalán való megjelenéstől 2015. szeptember 10. éjfélig tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra a Játékban megjelentett kép alatti kommentben, a kérdésre történő válaszadással lehet jelentkezni.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény) 1 db MOL Bubi stílusú Bagaboo táska, 1 db éves MOL Bubi bérlet, 1 db féléves MOL Bubi bérlet. Egy személy egy Nyereményt nyerhet.

A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

6. Nyertesek

A helyes válaszhoz legközelebb álló három tippelőt jutalmazzuk. Amennyiben a játék időtartama alatt ugyanaz a tipp érkezik több játékostól, és a tipp a helyes válaszhoz legközelebb álló három válasz egyike, úgy holtverseny alakul ki. Holtverseny esetén sorsolással történik a nyertesek kiválasztása. A Játékban minden Játékos érvényesen csak egyszer tippelhet. Amennyiben egy Játékos többször tippel, úgy a legkorábban beérkezett választ vesszük figyelembe.

A kiválasztás, sorsolás a BKK Zrt. sorsolási bizottsága előtt történik 2015. szeptember 11-én 15 órakor. A nyertes kiválasztásáról és az esetleges sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Facebookon keresztül, közvetlen személyes üzenetben értesítjük. Amennyiben a személyes üzenetben megjelölt határidőig a Nyertes/ek a nyereményt nem veszi/k át, akkor a BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a helyes megoldáshoz legközelebb álló következő tippelőt léptesse a helyébe.

8. A Nyeremény átvétele

A Nyereményt a BKK Zrt. www.bkk.hu internetes oldalán felsorolt ügyfélszolgálatokon személyesen tudják a nyertesek átvenni. A Nyeremény átvételekor a Nyertes köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolni, hogy a 14. életévét betöltötte. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult.

9. Felelősség kizárása

A BKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

10. Adatkezelés

A játékban résztvevő személyek a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a BKK Zrt. mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a BKK Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertesek kiválasztása, a nyertesek értesítése és a nyertesek kiválasztásáig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a kiválasztást követő 6 hónapig.

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a játékban résztvevő személyt megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14-18. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.

A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményre irányuló szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A Nyertesek vállalják, hogy a BKK Zrt. a nevüket, a nyerés tényét Facebook-bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyertesekből a nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketing célra felhasználhatja.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a játékból kizárhatja.

Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

BKK Zrt.