A #bubivadaszat nyereményjáték szabályzata

2016. szeptember 8-án ünnepelte a MOL Bubi közbringarendszer működésének második születésnapját. Az évforduló alkalmából a BKK Zrt. a MOL Bubi Instagram-oldalán nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék). A Játékban az vehet részt, aki a Játék időtartamára #bubivadaszat sárvédő és kormánytábla matricákkal ellátott 5 MOL Bubi bringa egyikével készít egy képet és megosztja nyilvánosan az Instagramon a #bubivadaszat hashtag használatával. A Játékban 2016. szeptember 12-16. között lehet részt venni. A Játék időtartama alatt naponta kerül kiválasztásra egy nyertes sorsolással, illetve a heti nyertes is kiválasztásra kerül a Játék végén, szintén sorsolás útján.

A Játék szervezője a BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. cégjegyzékszáma: 01-10-046840)

1. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és az Instagram közösségi oldalon regisztrált. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
a Budapest Főváros Önkormányzatának, mint a BKK Zrt. tulajdonosának kormánytisztviselői, közalkalmazottai, valamint a munkavállalói, a BKK Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játék leírása a MOL Bubi Facebook-oldalán és a molbubi.bkk.hu/hirek oldalon is olvasható. A Játék az Instagram közösségi oldalon játszható. A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy használják az Instagram hashtag funkcióját és a Játék időtartama alatt #bubivadaszat sárvédő és kormánytábla matricákkal ellátott 5 MOL Bubi bringa egyikéről készített képüket ellátják #bubivadaszat hastag-gel. A Játékban csak publikus Instagram profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban.

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. szeptember 12-én 10 órától 2016. szeptember 16-án 24 óráig tart.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni a Játék leírás szerint a Játék időtartama alatt elkészített képpel a Játék időtartama alatt történő Instagramon való nyilvános megosztásával lehet.

5. Nyeremény

A Játék napi nyereménye (a továbbiakban: Nyeremény) 5 db MOL Bubi pólós Bernát plüssmackó és 5 db MOL Bubi ajándékcsomag (MOL Bubis kulcstartó, hűtőmágnes, csengő, fényvisszaverő pánt, küllőgyöngy, háromszög alakú kerékpáros táska, lámpa). A Játék heti nyertesének fődíja egy MOL Bubi éves bérletre váltható kupon, 1 db MOL Bubi pólós Bernát plüssmackó, és 1 db MOL Bubi ajándékcsomag.
Egy személy egy napi Nyereményt nyerhet, de a Napi nyertesek is részt vesznek a Heti nyertes sorsolásában.
A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

6. Nyertesek

A nyertesek kiválasztása:

  • 5 napi nyertes
  • és egy heti nyertes kiválasztása sorsolás útján történik.

Az előző napon közétett fényképek közül a Napi nyertes sorsolására a következő munkanapon 10 órakor a BKK Zrt. székhelyén kerül sor. A Heti nyertes sorsolására, a Játékban résztvevő összes kép közül 2016. szeptember 19-én 10 órakor kerül sor a BKK Zrt. székhelyén.

A nyertesek kiválasztásáról hivatalos jegyzőkönyv készül. Az napi és a heti nyertes mellett pótnyertes kiválasztásra nem kerül sor.

7. Nyertesek értesítése

A Nyertes/eket Instagram üzenetben értesítjük.

8. A Nyeremény átvétele

A Nyereményt a BKK Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21.) személyesen tudják a nyertes/ek átvenni 2016. szeptember 22-től 2016. október 18-áig.
A Nyeremény átvételekor a nyertes köteles érvényes okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél) igazolni, hogy a 18. életévét betöltötte. Amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a Nyeremény átvételére nem jogosult.

Amennyiben a megjelölt véghatáridőig a nyertes/ek a Nyereményt nem veszi/k át, illetve érvényes okmánnyal nem tudják igazolni, hogy a 18. életévüket betöltötték, akkor a BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményt másnak ne adja ki, pótsorsolás nem kerül megrendezésre.

9. Felelősség kizárása

A BKK Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó applikáció és weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

10. Adatkezelés

A Játékban résztvevő személyek a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) a BKK Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a BKK Zrt. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyertesek kiválasztása, a nyertesek értesítése és a nyertesek kiválasztásáig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a kiválasztást követő 6 hónapig.
Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékban résztvevő személyt megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 14-18. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja.
A BKK Zrt. a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen szabályzatot. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.
A nyertesek vállalják, hogy a BKK Zrt. a nevüket, a nyerés tényét Facebook–bejegyzésben és az Instagramon kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyertesekből a nyeremény átadásáról fényképek készülhetnek, azokat a BKK marketing célra felhasználhatja.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a BKK Zrt. az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

BKK Zrt.